ΑΡΧΙΚΗ /

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις (Προϋποθέσεις) πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα διαχειρίζεται από τη L'Oréal Ελλάδος (GR), Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α Ν. Ιωνία, Ελλάδα, ("L'Oréal"). Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, συναινείτε στους Όρους με τους οποίους η L'Oréal σας δίνει πρόσβαση. Κατά περιόδους, η L'Oréal διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους. Ως εκ τούτου παρακαλούμε, να ελέγχετε τους όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα. Εάν οποιαδήποτε στιγμή δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Κατά περιόδους η L'Oréal μπορεί να διεξάγει διαγωνισμούς και προσφορές στην Ιστοσελίδα. Ξεχωριστοί όροι και προϋποθέσεις θα αναρτηθούν και θα αφορούν κάθε ενέργεια ξεχωριστά.

ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗ

Η L'Oréal επεδίωξε να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που είναι προσβάσιμες μέσω της Ιστοσελίδας, ωστόσο η L'Oréal σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται και δεν παρέχει καμία δέσμευση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού στην Ιστοσελίδα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ιστοσελίδες ή σελίδες με τις οποίες είναι συνδεδεμένη η Ιστοσελίδα αφορούν αποκλειστικά και μόνο την ενημέρωση και δεν έχουν αξιολογηθεί από τη L'Oréal. Η L'Oréal δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων ή σελίδων που συνδέονται με την Ιστοσελίδα και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή κυρώσεις παντός είδους που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε σύνδεσης σε οποιαδήποτε θέση τυχόν συνδεδεμένων ιστοσελίδων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι με περιορισμούς σε αυτά) κειμένων, περιεχομένου, λογισμικού, βίντεο, μουσικής, ήχου, γραφικών, φωτογραφιών, έργων τέχνης, ονομάτων, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών και άλλου είδους υλικό («Περιεχόμενα») είναι προστατευμένη από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και/ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Το «Περιεχόμενο» περιλαμβάνει τόσο περιεχόμενο που ανήκει ή βρίσκεται κάτω από τη διαχείριση της L'Oréal όσο και περιεχόμενο που ανήκει ή βρίσκεται κάτω από τη διαχείριση τρίτων μερών, τα οποία έχουν παραχωρήσει τη χρήση στη L'Oréal. Όλα τα επιμέρους άρθρα, εκθέσεις και άλλα στοιχεία που συνθέτουν την ιστοσελίδα μπορεί να διέπονται από πνευματικά δικαιώματα. Συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και από όλες τις πρόσθετες σημειώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων ή περιορισμών που περιέχονται στην ιστοσελίδα .
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες της L'Oréal , χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της L'Oréal και εσείς αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας σε κάθε ένα από αυτά τα ονόματα και σήματα.
Συμφωνείτε να ειδοποιήσετε L'Oréal εγγράφως , αμέσως μόλις αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή από οποιαδήποτε αξίωση ότι η ιστοσελίδα ή κάποιο από τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, ή άλλες συμβατικές, εκ του νόμου ή κοινά δικαιώματα δίκαιο του κάθε κόμματος.

ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ DOWNLOADING

Δεν μπορείτε να αποκτήσετε κανένα δικαίωμα ή άδεια πάνω στην ιστοσελίδα και/ή στο περιεχόμενο αυτής πέρα από την περιορισμένη άδεια χρήσης της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους και να κάνετε λήψη περιεχομένου όπως οι όροι ορίζουν στο παρόν τμήμα. Άλλα από εκείνα που καθορίζονται στο παρόν τμήμα δεν μπορείτε να αντιγράψετε, αναπαράγετε, αποκωδικοποιήσετε, διανείμετε, εκδόσετε, προβάλετε, εκτελέσετε, τροποποιήσετε, φορτώσετε για τη δημιουργία παράγωγων έργων, μεταδόσετε, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμεταλευτείτε κάθε μέρος της ιστοσελίδας
Η λήψη επιτρέπεται από τη L'Oréal και παρέχονται μόνο τα κάτωθι:
(i) να κάνετε μόνο ένα εκτυπωμένο αντίγραφο της εν λόγω λήψης και όχι περισσότερα εκτυπωμένα αντίγραφα
(ii) να κάνετε μόνο προσωπική, μη εμπορική χρήση της λήψης ή / και του εκτυπωμένου αντιγράφου
(iii) να διατηρείτε σε τέτοια λήψη ή/και εκτυπωμένα αντίγραφα όλες τις προειδοποιήσεις πνευματικής ιδιοκτησίας και θα εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από τους όρους των εν λόγω διατυπώσεων και ανακοινώσεων.
Επιπλέον, δεν πρέπει να προσφέρετε για πώληση ή να πουλάτε ή διανέμετε με κάποιο άλλο μέσο (συμπεριλαμβανομένης της διανομής με τηλεόραση ή ραδιόφωνο ή διανομή μέσω δικτύου υπολογιστών) το Περιεχόμενο ή μέρος αυτού. Δεν μπορείτε να προσφέρετε κάποιο μέρος της Ιστοσελίδας ως μέρος κάποιας άλλης ιστοσελίδας, είτε με κάποιο σύνδεσμο μέσω του διαδικτύου ή με άλλον τρόπο. Η Ιστοσελίδα και οι πληροφορίες που περιέχει δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία κάποιας βάσης δεδομένων κάθε είδους, ούτε η Ιστοσελίδα μπορεί να αποθηκευτεί (ολόκληρη ή μέρος αυτής) σε βάσεις δεδομένων για πρόσβαση δική σας ή κάποιου τρίτου μέρους ή να διανέμονται κάθε είδους βάσεις δεδομένων που περιέχουν ολόκληρη ή μέρος της Ιστοσελίδας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές κάρτες, θεωρείται ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης αυτών σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αποτυπώνονται στην ιστοσελίδας της L'Oréal Professionnel και αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χωρίς περιορισμό. Ως εκ τούτου, σας υπενθυμίζουμε ότι οι ηλεκτρονικές κάρτες και το περιεχόμενό τους είναι προστατευμένα από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αναγνωρίζετε ότι διατηρείτε περιορισμένα δικαιώματα, για μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, αναπαράγετε, αλλάξετε ή προσαρμόσετε τις ηλεκτρονικές κάρτες και το περιεχόμενο αυτών. Επιπρόσθετα, το περιεχόμενο των μηνυμάτων πρέπει να παραμένει αξιοπρεπές και μη επιζήμιο για τη L'Oréal Professionnel..

ΑΔΕΙΕΣ

Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση άδειας από τη L'Oréal για τη χρήση του περιεχομένου ή αν θα θέλατε να συνδέσετε την ιστοσελίδα σας με την ιστοσελίδα της L'Oréal, μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση, contact@lorealparis.gr.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενό της παρέχονται όπως είναι αποκλεισμένα από εγγύηση κάθε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά) τον αποκλεισμό των εγγυήσεων του τίτλου, εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης των ιδιόκτητων ή δικαιωμάτων τρίτων . Η L'Oréal δεν δέχεται καμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση για τις λειτουργίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα ή ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων, συνεπώς ορισμένες ή όλες από τις παραπάνω εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς .
Η L'Oréal δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα είναι συμβατή με τον υπολογιστή σας, ή ότι η ιστοσείδα ή ο server της είναι απαλλαγμένος από λάθη ή ιούς , worms ή «Trojan horses» και η L' Oréal δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα τέτοιων στοιχείων .
L'Oréal δεν πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτα μέρη. L'Oréal δεν είναι επίσης υπεύθυνη για την αξιοπιστία ή τη συνεχή διαθεσιμότητα των τηλεφωνικών γραμμών και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.
Αυτοί οι όροι δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας ή τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή .

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αναγνωρίζετε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου γίνεται με δική σας ευθύνη. Εάν δεν είστε σύμφωνος με την ιστοσελίδα, τους όρους ή κάποιο μέρος του περιεχομένου, η μόνη λύση είναι να διακόψετε τη χρήση της ιστοσελίδας.
Σε περιπτώσεις απάτης ή ατυχημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή απώλεια της ζωής, για τις οποίες προκύπτει αμέλεια της εταιρείας L'Oréal, η εταιρεία L'Oréal δεν φέρει καμία ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, ειδική, έμμεση, επακόλουθη ή συμπτωματική ζημιά, παραδειγματικών ή διαφυγόντων κερδών, ή τυχόν άλλες ζημιές οποιουδήποτε είδους είτε βασίζεται σε εγγύηση, σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ή σε άλλη περίπτωση, ακόμη και αν η L'Oréal έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα αυτών. Το εφαρμοστέο δίκαιο ενδέχεται να μην επιτρέπεται τον περιορισμό ή αποκλεισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή συμπτωματικές ζημίες, και έτσι αυτός ο περιορισμός ή αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύει για εσάς.

ΤΟΠΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου για οποιονδήποτε λόγο απαγορεύεται η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Εκείνοι για τους οποίους ισχύουν αυτές οι απαγορεύσεις δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα Η L'Oréal δεν αντιπροσωπεύει ότι η Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο είναι κατάλληλα για χρήση ή επιτρέπονται από τοπικούς νόμους σε όλες τις χώρες. Όσοι έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα με δική τους πρωτοβουλία είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους ή κανονισμούς. Θα πρέπει να ζητούν νομικές συμβουλές σε περιπτώσεις αμφιβολίας.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να διατηρείτε απαλλαγμένα κάθε ένα από τα ακόλουθα μέρη: L' Oréal , τους εργαζομένους της εταιρείας , τους αντιπροσώπους και διανομείς της εταιρείας , ενάντια σε οποιεσδήποτε αξιώσεις, δράσεις, απαιτήσεις ή άλλες αγωγές εναντίον οποιουδήποτε από τα ακόλουθα μέρη: L' Oréal , τους εργαζομένους της εταιρείας , τους αντιπροσώπους και διανομείς της εταιρείας, από τρίτους , στο βαθμό που τέτοια αξίωση, αγωγή, πράξη ή άλλη διαδικασία που ασκήθηκε κατά της L' Oréal , κατά των εργαζομένων της, των αντιπροσώπων της , των προμηθευτών της , ή παράγοντες που βασίζονται ή προκύπτουν σε σχέση με:
( i ) τη δική σας χρήση της ιστοσελίδας ?
( ii ) οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους σας των Όρων ?
( iii ) τον ισχυρισμό ότι οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς
( αα) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ή οποιουδήποτε δικαιώματος της προσωπικότητας ή δημοσιότητας , ή
( ββ) είναι δυσφημιστικό ή συκοφαντικό ή άλλιως προκύπτει σε βλάβη ή ζημιά σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ?
( iv ) τις ενδεχόμενες διαγραφές , προσθήκες , ενθέσεις ή μετατροπές , ή οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς ? . ή
( v) κάθε διαστρέβλωση ή παραβίαση της αντιπροσώπευσης ή εγγύησης που γίνεται από εσάς και περιέχεται στο παρόν
Αναφορές σε αυτό το τμήμα των Όρων για δική σας χρήση της ιστοσελίδας θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν οποιαδήποτε χρήση από τρίτο μέρος, όταν το εν λόγω τρίτο μέρος έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας .
Συμφωνείτε να πληρώσετε τη L' Oréal , τους εργαζομένους της , τους αντιπροσώπους και διανομείς της οποιαδήποτε ή/και όλα τα έξοδα, αποζημιώσεις και έξοδα ( συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών αμοιβών ) που χορηγούνται κατά οποιασδήποτε από αυτές ή με άλλο τρόπο που προκύπτουν από οποιοδήποτε από αυτά σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση τρίτου, ενέργεια ή διαδικασία που αναλογεί σε κάθε τέτοια αξίωση από τρίτα μέρη.

ΛΗΞΗ

Είτε εσείς ή η εταιρεία L'Oréal μπορείτε να τερματίσετε τους συγκεκριμένους όρους με ή χωρίς προειδοποίηση την οποιαδήποτε στιγμή. Εάν η εταιρεία L'Oréal τερματίσει τους συγκεκριμένους όρους, η εταιρεία L'Oréal θα σας στείλει mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δώσατε κατά την εγγραφή σας, και θα θεωρείται ότι το έχετε λάβει μέσα σε διάστημα μίας ώρας από την αλλαγή. Η λήξη των όρων θα έχει ενεργοποιηθεί εκείνη τη στιγμή. Είσαστε ο ίδιος υπεύθυνος να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Μπορείτε να οδηγηθείτε σε λήξη στέλνοντας mail στη διεύθυνση contact@lorealparis.gr . Κατά τον τερματισμό λειτουργίας της ιστοσελίδας, οφείλετε να καταστρέψετε κάθε περιεχόμενο και αντίγραφο που έχετε πάρει από αυτή την ιστοσελίδα.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Αποδέχεστε ότι η L'Oréal έχει το δικαίωμα ν ααλλάξει το περιεχόμενο ή τις τεχνικές προδιαγραφές κάθε μέρους του Website οποιαδήποτε στιγμή η L'Oréal το κρίνει σκόπιμο. Επίσης, αποδέχεστε ότι τέτοιου είδους αλλαγές μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασής σας στο Website.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Καμία παραίτηση από τη L'Oréal οποιασδήποτε παραβίασης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από αυτούς τους όρους δεν θα συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση και καμία παράλειψη άσκησης ή μερικής άσκησης από τη L'Oréal οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα στη συνέχεια να ασκήσει το εν λόγω ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα..

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι Όροι διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας και τα μέρη τους υπόκεινται στη δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP & COOKIES

 

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορούμε να συλλέξουμε πληροφορίες για τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης σας και τα cookies για τη διαχείριση του συστήματος και κάποιες συγκεντρωτικές πληροφορίες. Αυτά είναι στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δράσεις περιήγησης των χρηστών μας και τα σχέδια που δεν προσδιορίζουν κανένα άτομο.

 

1) Τι είναι τα cookies; 
 
Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, το tablet ή το κινητό σας τηλέφωνο, όταν επισκέπτεστε το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων των εμπορικών σημάτων της L’OREAL.
 
Στις ιστοσελίδες μας, χρησιμοποιούμε κυρίως τα Cookies προκειμένου να διευκολύνουμε την πλοήγησή σας και να βελτιώσουμε τη χρήση και τη λειτουργικότητά τους, όπως για παράδειγμα, για να σας αναγνωρίζουμε κατά την επόμενη είσοδό σας στην ιστοσελίδα και να σας προσφέρουμε περιεχόμενο που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντά σας.
 
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα cookies για να διενεργήσουμε στατιστικές επισκεψιμότητας και να γνωρίζουμε πώς ανακαλύψατε τις ιστοσελίδες μας. 
 
2) Ποια είναι τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούμε; 
 
Αναλόγως της συσκευής σας, εγκαθιστούμε cookies για να :
 • σας ταυτοποιήσουμε και να μάθουμε περισσότερα για εσάς προκειμένου να σας προσφέρουμε μία προσωποποιημένη πλοήγηση,
 • διασφαλίσουμε μία ασφαλή πλοήγηση και να καταπολεμήσουμε την εξαπάτηση,
 • σας προσφέρουμε περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντά σας,
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται, κάντε κλικ εδώ.
 
3) Διαχείριση cookies από το πρόγραμμα περιήγησης. 
 
Οι ρυθμίσεις των προγραμμάτων περιήγησης είναι συνήθως εξαρχής προγραμματισμένες ώστε να αποδέχονται τα cookies, ωστόσο μπορείτε να τις προσαρμόσετε εύκολα αλλάζοντας τις στο πρόγραμμα περιήγησης σας.
 
Ωστόσο, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε ένα ή περισσότερα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από όλες τις λειτουργίες που προσφέρονται από τις ιστοσελίδες μας.
 
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις αυτές, κάντε κλικ στη σύνδεση για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε :
 
4) Φιλοξενούμε cookies τρίτων; 
 
Τα cookies από ιστοσελίδες τρίτων μπορούν να αποθηκευθούν στη συσκευή σας και έχουν σκοπό να προσωποποιήσουν και/ή να βελτιώσουν το περιεχόμενο (περιλαμβανομένης της διαφήμισης) το οποίο τυχόν σας προτείνεται κατά την πλοήγησή σας. Αναλόγως των μέσων υποστήριξης, ορισμένα cookies τρίτων μπορεί να αποθηκευτούν, περιλαμβανομένων :
 
 • Περιεχόμενο Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης : ενδέχεται να δημοσιεύσουμε στα μέσα υποστήριξής μας περιεχόμενα σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. Συνεπώς, όταν συμβουλεύεστε το εν λόγω περιεχόμενο στα μέσα υποστήριξής μας, ένα cookie της σχετικής σελίδας κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να αποθηκευθεί στη συσκευή σας. 
  Σας προσκαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies αυτών των κοινωνικών δικτύων για περισσότερες πληροφορίες.
   
 • Flash : τα Flash Cookies είναι αρχεία τα οποία αποθηκεύονται από το λογισμικό Flash. Αυτό το λογισμικό συχνά είναι εγκαταστημένο ως προέκταση των προγραμμάτων περιήγησης στο Διαδίκτυο, προκειμένου να προβάλλονται δυναμικά αντικείμενα/πεδία, όπως κινούμενα γραφικά ή βίντεο. Έτσι, τα Flash Cookies μπορεί να εγκατασταθούν με τη χρήση της εφαρμογής Flash.
  Σας προσκαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies στην ιστοσελίδα www.adobe.com (http://www.adobe.com/eeurope/privacy/cookies.html).
 
5) Εγκαθιστούμε cookies σε μέσα υποστήριξης τρίτων; 
 
Ενδέχεται να εγκαταστήσουμε cookies σε ιστοσελίδες συνεργατών μας για την προώθηση διαφημίσεων των μαρκών και/ή των προϊόντων μας. Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για να σας παρουσιάσουν περιεχόμενα προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντά σας και να αξιολογήσουμε τα περιεχόμενο μας (περιλαμβανομένης της διαφήμισης).
 
6) Ποια cookies είναι εγκαταστημένα σε αυτή την Ιστοσελίδα; 
 
Σήμερα 01/10/2014*, τα ακόλουθα cookies χρησιμοποιούνται στην παρούσα Ιστοσελίδα : 
 

Status

Ονομασία τουcookie

Σκοπός

Είδος

Περιγραφή

(ενεργό)

Identity

Ταυτοποίηση

Λειτουργικό

(Υποχρεωτικό)

Ταυτοποίηση του επισκέπτη κατά τη σύνδεσή του στην ιστοσελίδα.

(ενεργό)

Google Analytics

Επισκεψιμότητα και χρήση της ιστοσελίδας.

Απόδοσης(Προαιρετικό)

Ένα μοναδικό αναγνωριστικό μέσω του  cookie __utma παρέχεται σε κάθε επισκέπτη.  Έτσι, ο ίδιος επισκέπτης δεν θα καταχωρηθεί δύο φορές.

(ενεργό)

Addthis.com

Σύνδεση με σελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Social Plugins(Προαιρετικό)

Το cookie αυτό είναι εγκαταστημένο από την εταιρεία AddThis, η οποία παρέχει τα  κουμπιά διαμοιρασμού με τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που προορίζονται για την εμφάνιση της ιστοσελίδας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι απενεργοποιώντας τα cookies μέσω του δικού σας προγράμματος περιήγησης, θα απενεργοποιηθούν όλα τα cookies, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία των ιστοσελίδων μας. 

 

 

*Οι ονομασίες των Cookies που χρησιμοποιούνται, επικαιροποιούνται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.